Loggsin LoRaWAN-verkossa toimivat laitteet käyttävät Suomessa Digitan LoRaWAN -verkkoa.

Alla oleva kartta esittää arvion Digitan langattoman LoRaWAN-verkon kuuluvuudesta. Karttakuvassa vaalean sininen väri kuvastaa verkon peittoa päätelaitteen ollessa ulkotiloissa, ja tumman sininen väri kuvastaa verkon peittoa päätelaitteen ollessa sisätiloissa.

Tämä peittokartta perustuu tietokoneella luotuun karttamalliin, ja on arvio verkon peitosta. Päätelaitteen verkon kuuluvuuteen paikallisesti vaikuttavat monet tekijät, eivätkä Loggs ja Digita voi taata verkon kuuluvuutta kaikissa tämän kartan osoittamissa sijainneissa.

Kartalla näkyvän verkon peittoalueen rajat on mallinnettu perustuen seuraaviin LoRaWAN tietoliikenne parametreihin: LoRa spreading factor (SF) 12, viestien virhesuhde (PER) 50%, päätelaitteen sijainti maanpinnasta 1,5m korkeudella, liikenteen suunta päätelaitteelta verkkoon.