πωλήσεις

Κεντρικές Υπηρεσίες

  • Vasarakatu 22 - 40320 Jyväskylä
  • info@loggs.fi
  • +358 40 552 4026

Προϊστάμενος Αποθήκης

  • Jouni Nyström
  • Διευθύνων Σύμβουλος
  • jouni@loggs.fi
  • +358 40 552 4026
  • Aki Torittu
  • Διευθυντής Παραγωγής
  • aki@loggs.fi